Archiwalna strona Parafii Św. Brata Alberta w Zamościu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Apostolat Złota Róża

Email Drukuj PDF

Informacje o Apostolacie “ ZŁOTA RÓŻA”

Podstawową wspólnotę “ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21-osobowa. Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą Św. w pierwszy czwartek miesiąca. Następnie każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie) ustalonym z animatorem, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA i dziesiątek KORONKI do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).

W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w niżej podanych intencjach dowolny post (wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.). W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).

Intencje dnia modlitwy i postu za kapłanów:

 • Dziękujemy Bogu za Sakrament Kapłaństwa.
 • Prosimy o światło Ducha Świętego i łaskę świętości kapłanów, by byli wierni Bogu, swojemu powołaniu i mówili jednym głosem Chrystusowym.
 • Prosimy Ducha Świętego, by wzniecił światło nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 • Prosimy o opiekę Maryi nad kapłanami i nad osobami konsekrowanymi, włącznie z chwiejącymi się w wierze i powołaniu.
 • Prosimy o wieczny pokój dla zmarłych kapłanów.
 • Prosimy o wszystkie potrzebne Łaski dla Papieża Franciszka
 • Modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda, oraz o kanonnizację ks.Michała Sopoćko i ks. Jerzego Popiełuszki.

Duchowe owoce i korzyści z uczestnictwa w apostolacie

 1. Okazujemy miłość Panu Jezusowi
  1. odpowiadając na Jego wezwanie: ”Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38)
  2. odwdzięczając Mu się za dar Kapłaństwa i Eucharystii.
 2. Okazujemy się posłuszni Maryi, zatroskanej o swoich umiłowanych synów kapłanów.
 3. Jesteśmy w ten sposób jedną „złotą różą” (duchową) w MARYJNYM OGRODZIE RÓŻ. Naszą „ różą” przyozdabiamy Sanktuarium Nieba i tron naszej Królowej.
 4. Ubogacamy Kościół, wypraszając ogrom łask dla kapłanów, alumnów i osób konsekrowanych oraz święte powołania kapłańskie.
 5. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym ukochanym kapłanom każdego dnia.
 6. Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7) oraz „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Jesteśmy więc pod szczególną opieką Jezusa i Maryi oraz św. Jana Pawła II jako patrona naszego apostolatu.
 7. Cieszymy się bliską więzią z Panem Jezusem, w oparciu o Jego słowa: „Gdzie dwaj, albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)

W ramach Apostolatu podejmowane są różne inicjatywy, które mają na celu pomoc Kapłanom: dwa razy w roku są organizowane ogólnopolskie spotkania Apostolatu połączone z nocnym czuwaniem w intencjach kapłanów i osób zakonnych – pierwsza sobota marca na Jasnej Górze i druga sobota października w Oborach w Sanktuarium MB Bolesnej u oo.Karmelitów.

Organizujemy różne pielgrzymki, gdzie na wszystkie pielgrzymki wzbudzona jest jedna główna intencja - „W intencjach Apostolatu Złota Róża”

Jednym z głównych zadań Apostolatu jest pomoc przy wyjeździe Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie. W 2013 r. będziemy organizować wyjazd już po raz piąty.

Jeżeli jest potrzeba pomocy kapłanom w inny sposób np. fizycznie, materialnie, duchowo /dodatkowa modlitwa/ to również w miarę możliwości chętnie pomagamy.

Jak założyć nową grupę?

Aby założyć nową grupę modlitewną Apostolatu " ZŁOTA RÓŻA" należy:

- zapoznać się z otrzymanymi tekstami,

- odprawić nowennę 9- dniową, którą ofiarować w  intencjach w których modlimy się w Apostolacie /patrz intencje dnia modlitwy/ oraz codziennie przez 9 dni odmówić :

1. modlitwę Św. Faustyny, 2. ulubioną tajemnicę Różańca, 3. dziesiątek Koronki do Miłosierdzia Bożego, 4. codzienne wyrzeczenie się czegoś ulubionego.

NALEŻEĆ MOŻNA tylko do jednej Wspólnoty "Złotej Róży", choć radą i informacją można służyć wielu wspólnotom.

ZADANIA OSOBY MODLĄCEJ SIĘ W APOSTOLACIE „ZŁOTA RÓŻA”

- Wszystko czynić z miłości do Jezusa i Maryi

- Wsłuchiwać się w głos Maryi i wszelkie zamiary, zadania polecać Maryi– prosić o pomoc

- Żyć w przyjaźni z Duchem Świętym, prosić o światło

- Czynić wszystko z wielką miłością  Swoje zaangażowanie uzależnić od woli Pana – nic nie czynić z własnej woli

- Brać czynny udział w akcjach podejmowanych przez Apostolat.

PODSTAWOWE ZASADY

1. MIŁOŚĆ 2. MIŁOŚĆ 3. MIŁOŚĆ

A światło przyjdzie z nieba

I każdy zrozumie co nam czynić trzeba.

Ażeby być mocą i Bożym pokojem

Należy dla Boga oddać życie swoje.

A On je swą mocą i błogosławieństwem

Napełni od zaraz choć jesteś „ maleństwem”.

Bo wielki jest Jezus , nasz Bóg Wszechmogący

I w Jego ramionach staniesz się gorący.

Wszak On twoim Ojcem i twoją nadzieją

Gdy trwasz z Nim w łączności – złe moce się chwieją.

I nic ci nie grozi, zaufaj bez granic

A poznasz co ważne, nie stracisz GO za „NIC”.

Wybieraj już teraz, czas wielki choć krótki

A zaznasz rozkoszy TAM – TU będąc malutkim.

Twa wielkość jest z Boga i w Bogu ukryta

Odkryje, rozpozna twa dusza gdy święta.

Gdy w Bogu ukryta i z Bogiem złączona

To kocha bez granic, bo w niebo wpleciona.

Już tutaj na ziemi korzenie swe bierze

Z miłości matczynej i rajskie pacierze.

Więc śmiało do boju z miłością na czele

Bo żniwo jest wielkie – możesz zdobyć wiele.

PRZYKŁADOWE ZADANIA dla ANIMATORA (według możliwości i potrzeb wspólnoty)

- Mieć kontakt telefoniczny ( adresowy) z poszczególnymi osobami

- Służyć pomocą dla osób, które pogubiły się w modlitwie

- Budować więź wspólnotową, modlitewną, zaufanie względem siebie

– dzielić się świadectwem radości, trudności

- Informować i brać udział w akcjach prowadzonych przez APOSTOLAT

- Uczestniczyć w życiu PARAFII

- Mieć postawę szacunku i zrozumienia dla każdego kapłana (stawać w obronie kapłanów, omadlać trudne sytuacje) - Swoją postawą zachęcać do modlitwy za kapłanów

- Pierwszy czwartek i Wielki Czwartek ( to szczególne dni kapłańskie) – Msza Święta, Adoracja Najśw. Sakramentu w int . Apostolatu

- Zadbać o cykliczne spotkania modlitewne (raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące)

- Raz w roku zorganizować spotkanie przyjaźni ( agapa)

- Raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach Maryjnych celem zawierzenia siebie i wspólnoty na służbę dla Maryi

- W APOSTOLACIE MIŁOŚCI NIE MA ŻADNYCH OBOWIĄZKOWYCH SKŁADEK –wszystko opiera się o OFIARĘ MIŁOŚCI Z SERCA (inne ofiary nie są miłe Maryi).

NALEŻY: - Wymodlić i opracować swój program dostosowany do możliwości grupy.

CZYNIĆ WSZYSTKO,  Z OGROMNĄ MIŁOŚCIĄ! ZOSTALIŚMY POWOŁANI DO SŁUŻBY u MARYI na WZÓR MARYI! DZIĘKUJMY BOGU za tę łaskę i zaufanie, prośmy o światło, dary Ducha świętego do wypełnienia tego zadania z radością, miłością, wdzięcznością , wytrwałością i zaufaniem.

PRZYKŁADOWE ZADANIA dla KOORDYNATORA Apostolatu „ZŁOTA RÓŻA”

- Pomagać Animatorom w usuwaniu problemów związanych z działalnością „Złotych Róż”

- Swoją postawą i zaangażowaniem brać wzór z Maryi

- Kochać kapłanów i Kościół, i czynnie uczestniczyć w życiu Kościoła

- Coraz lepiej poznawać Maryję przez czytanie odpowiedniej lektury

- Śledzić orędzia Maryi i wprowadzać je w życie

- Poprzez modlitwę i wyciszenie wsłuchiwać się w głos Maryi i uczyć się odczytywać Wolę Bożą

- Starać się żyć cnotami Maryi

- Przynajmniej raz w roku odprawić Nabożeństwo 5 Pierwszych Sobót Miesiąca

- Zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze

- Prosić Ducha Świętego o potrzebne dary i łaski dla Apostolatu

- Raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach Maryjnych

- Przynajmniej raz w roku odprawić nowennę połączoną z wyrzeczeniami w int. Apostolatu

- Cyklicznie (raz na 2-3 miesiące) lub zgodnie z potrzebą organizować spotkania z animatorami

- Brać udział w akcjach organizowanych przez Apostolat np. Jerycho, nowenny i innych zachęcać do udziału

- W związku z nasilającym się rozwojem tzw. białej magii prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności związanej z prywatnymi objawieniami przekazani i modlitwami nie zatwierdzonymi przez Kościół. W takich przypadkach należy uzgodnić wszystko ze swoim spowiednikiem oraz kierownikiem duchowym.

WSZYSTKO CZYNIĆ Z MIŁOŚCIĄ DLA MIŁOŚCI (zgodnie z Wolą Bożą ) !

Opiekunem grupy jest ks. Marek Mazurek

 

Szukaj

Dzieła A. Chmielowskiego

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Statystki

Odsłon : 294690