Archiwalna strona Parafii Św. Brata Alberta w Zamościu

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Chrzest

Email Drukuj PDF

Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów - konieczny do zbawienia.

W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła.


Sakrament udzielany jest w każdą III niedzielę miesiąca oraz w II dzień świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy na  Mszy Św. o godz. 12:00

 

1. Rodzice dziecka, najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu.

2. Wymagane dokumenty: odpis metryki urodzenia z USC.

3. Należy wybrać dwoje chrzestnych: ojca i matkę.

4. Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź. Konferencje dla rodziców i chrzestnych są w II i IV piątek miesiąca o godz. 18.30 w Sali przy kościele.

5. W dniu chrztu rodzice i chrzestni w kancelarii, składają podpisy w księgach metrykalnych. Rodzice chrzestni winni przedstawić odpowiednie zaświadczenia od swojego księdza Proboszcza.

6. Przymioty wymagane przez Kościół do pełnienia funkcji rodziców chrzestnych:

· został wyznaczony przez rodziców dziecka;

· jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania, to znaczy ukończył 16 lat,

· przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem jakie ma pełnić;

· nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest;

· należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Wszelkie inne informacje i wiadomości można uzyskać w kancelarii parafialnej.

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. "Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości"
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.


Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15).

 

Szukaj

Dzieła A. Chmielowskiego

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Statystki

Odsłon : 294720